Kunstgalerij Mens en Natuur

Vrijdag 22 oktober 2010 om 20 uur

Prof. Ludo Abicht - Lezing DE VERLICHTING VANDAAG

De Verlichting (ong. 1650 tot 1800) beloofde "het volk", in principe dus alle mensen Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid na de ineenstorting van het Ancien Régime rond privileges, troon en altaar. Deze emancipatiebeweging is er echter na meer dan drie eeuwen niet in geslaagd, deze beloften in te lossen. Indien we het project van de Verlichting in onze nieuwe eeuw willen voortzetten, moeten we de scherpe kritiek zowel uit rechts-conservatieve als uit links-progressieve hoek ernstig nemen: waarom is een zo vanzelfsprekend logisch, redelijk en rationeel, humanistisch en vernieuwend project gedeeltelijk mislukt?
Op een overzicht van de grote momenten van de Verlichting en de kritiek erop volgen een reeks stellingen over de voorwaarden om het project alsnog te vernieuwen en te redden.
Ludo Abicht (°1936) studeerde Klassieke Filologie, Germaanse Filologie (RUG) en Filosofie (Nijmegen, Tuebingen). Hij doceerde aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch en Berkeley (USA). Vanaf 1984 aan de UIA, het HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool, Antwerpen. Emeritus sinds oktober 2001. Daarna gastprofessor aan de UA en de Ugent.
Hij is auteur van tal van publicaties, o.a. Intelligente emotie (2001) - waarvoor hij de Arkprijs van het Vrije Woord ontving - en De Verlichting vandaag (2007).

Toegang: 10 euro.