Kunstgalerij Mens en Natuur

Vrijdag 15 februari 2008 om 20 uur – Lezing

Johan Braeckman - Intelligent Design en de evolutietheorie

door wijsgerig antropoloog prof. dr. Johan Braeckman, Darwin-specialist, creationisme-kenner. Hij doceert wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Gent. Intelligent Design (I.D.) is de theorie dat de wereld is geschapen door een hogere macht. Wat zijn de wetenschappelijke bezwaren hiertegen? Gaat de discussie niet eerder over levensbeschouwelijke dan over wetenschappelijke kwesties?

Toegang: 5,00 euro. Meer over Johan Braeckman