Kunstgalerij Mens en Natuur

De keerzijde van geweldloosheid - Een moreel dilemma 10 oktober 2008 om 20 uur

Het geval Mathatma Gandhi

Kan je een gewapende tegenstander overwinnen, op afstand houden of bedaren met geweldloze middelen? Wie daarop ja zegt, verwijst doorgaans naar het voorbeeld van 'Mahatma Gandhi, die zonder geweld de Britse kolonisator zo ver kreeg, India in 1947 los te laten'. Maar klopt dat mooie verhaal wel?
Is Gandhi politiek verantwoordelijk voor heel wat politiek geweld, dat hij wel niet gepleegd of bevolen had maar dat mede door zijn beleid onvermijdelijk was, ondermeer de religieuze massamoorden met ca. één miljoen doden tijdens de splitsing van India in 1947? Hoe verwerken voor- en tegenstanders deze gebeurtenissen in hun visie op Gandhi? Kunnen wij met het voordeel van de wijsheid achteraf misschien betere varianten bedenken op Gandhi's benadering? Daarbij verdient Gandhi’s vredesinitiatief met betrekking tot nazi-Duitsland nadere studie. Gandhi's beginsel van geweldloosheid ter discussie!

Inkom: 5,00 euro.

Meer over de spreker: zie bharatvani.org