Kunstgalerij Mens en Natuur

Vrijdag 16 november om 20:00 uur - Historische causerie

Vlaanderen: cultuur en Europese diplomatie in de Bourgondische tijd

Het is een vaststaand feit dat de XVe eeuw voor Vlaanderen een toppunt is geweest van macht en cultuur. Het Bourgondisch tijdperk heeft ons daarvoor alle mogelijkheden gegeven. Kunnen wij niet pronken met schilders als een Van Eyck, een Van der Weyden, een Memlinck. Is de Mozesput in Dijon niet door een Claus Sluter en een Van der Werve gemaakt, heeft de Dendermondenaar Jacob de Baerze voor datzelfde Dijon ons geen schitterende sculpturen nagelaten? Kunt u zich dan voorstellen dat op het einde van die eeuw een van de meest invloedrijke filosofen, Robert Gaguin aan een vriend schrijft: "Het is erg in deze tijden, zo leeg aan mooie zaken, zodat velen zich moeten wenden, naar hen die met schrijven zoveel ondervinding hebben." Die vriend was een Vlaming, zijn naam was Jan van den Driessche, geboren in Dendermonde, die in het Bourgondië van Filips de Goede, tot de hoogste posten van het hertogdom wist door te dringen en uiteindelijk koos voor het Frankrijk van Lodewijk XI. Ook aan dit koninklijke hof bevond Jan zich tussen heel wat beroemde landgenoten, zoals een Johannes Ockeghem en een Hayne van Ghyseghem, beroemde componisten; en was Jan geen collega van Filip de Commynes? In dit Frankrijk zou Jan doorstoten naar de hoogste regionen van de maatschappij. Niet minder dan drie ministerfuncties zou hij terzelfder tijd opnemen in lengte van jaren. Een lange levensloop (circa 1408 – 1485) in een eeuw, gekenmerkt door het einde van de Honderdjarige oorlog maar ook het einde van het Bourgondisch avontuur. Een intrigerende persoon die een plaats in elk encyclopedisch werk meer dan verdient.

Luc Goossens is auteur van volgende studies (uitgegeven bij Mens & Cultuur Uitgevers :