Kunstgalerij Mens en Natuur

Vrijdag 20 juni om 20 uur – Video met interview

"Kruidenvrouw" Mellie Uyldert

Mellie Uyldert, astrologe, kruidenkundige, filosofe en helderwetende, wordt op 31 mei 2008 honderd jaar. Bij deze gelegenheid vertonen wij een interview*, dat opgenomen werd op haar 85ste in haar huis te Bussum. Ze was toen nog zeer actief en toch opvallend rustig van geest. Je voelt er “het andere” in aan. Dat wat ze reeds op twintigjarige leeftijd ontmoette in die allesomvattende mystieke ervaring, die ze zelf omschreef als “een ontzaglijke beleving van de innerlijke eenwording van de ziel met geest, van ik met zelf en mens met God“. En vanuit deze bron schreef ze haar talrijke, ook internationaal bekende boeken over planten, mineralen, dieren en mensen in grote kosmische samenhangen. Er werden zo ongeveer anderhalf miljoen exemplaren van gedrukt. Ze schreef ook zelf de teksten van haar eigen tijdschrift “De Kaarsvlam“ en stichtte een bezinningsoord “Oasis” in het natuurreservaat De Kalmthoutse Heide in Kalmthout. Er is ook een Mellie Uyldert Stichting, die op internet laat weten dat zij nu in een tehuis verblijft en na een heupbeenbreuk soms ietwat verward is, maar toch nog graag tekenen van belangstelling ontvangt.

Het interview uit 1993 omvat volgende thema’s:

 • Heeft de mensheid een opdracht?
 • Hoe werkt helderweten?
 • Moet het denken eindigen om te zien wat is?
 • Telepathie.
 • Is elektrische apparatuur nuttig of ballast?
 • De liefde, het mannelijke en vrouwelijke principe en homofilie.
 • Leven en dood en de toestand daarna.
 • Bezetenheid en zwarte magie.
 • Astrologie.
 • Gevaren van het occulte.
 • Het juiste voedsel.
 • Opvoeding en de taak van de geestelijke leraars.
 • Specifieke vragen i.v.m. de kern van haar werk, de kosmische verbanden in mens, dier en plant.
 • En tot slot: de toekomst van de aarde en de mensheid.

We mogen rustig stellen, al hapert de 15 jaar oude videoband wel eens en ging het eerder om een spiritueel-artistieke dan om een professionele aanpak, dat dit een uniek document is. Niet alleen omdat Mellie er zelf zeer tevreden over was en naderhand zei: ”Ik had het net zo gedaan!“, maar ook omdat ze uiteraard nooit meer lezingen zal geven en er toch al zo heel weinig vrouwelijke geestelijke leraars zijn.

*Het interview werd afgenomen door Monica Cattoor met camerawerk van Agneta Van de Perre in het kader van de vereniging LEVEM (levende meesters ) die kort daarna om praktische redenen ontbonden werd.

Toegang: 5,00 euro.