Kunstgalerij Mens en Natuur

Donderdag 8 maart om 20 uur

Dr. Koenraad Elst - Hebben religies toekomst

Reeds een halve eeuw groeien generaties op in een samenleving waarin de godsdienst zienderogen aan belang verliest. Vandaag lijkt het tij te keren. We zien een zeker herstel van de positie van de Kerken in het voormalige Oostblok, de greep van de evangelische christenen op de Amerikaanse politiek, zopas nog de toetreding van de Christen-Unie tot de Nederlandse regering, en wereldwijd natuurlijk de manifeste aanwezigheid van de islam. Christelijke denkers hebben er alle vertrouwen in dat de Verlichte geloofskritiek en godloochening een intermezzo in de geschiedenis zullen blijken, waarvan de godsdienst zich behoorlijk herstelt.

En als deze indruk nou eens vals is? Er zijn zwakke punten in het christelijk herstel zowel als in de machtig lijkende opmars van de islam. Er zijn de vele spirituele bewegingen die een holistische belevings-wereld ontwikkelen en de terugdringing van geloofswaarheden door de moderne scepsis blijkt bij nader toezien nog steeds de sterkere trend. Er is weliswaar een blijvende, schijnbaar biologische geprogram-meerde hunkering naar hogere belevingsvormen, maar die vergen geen terugkeer naar een onhoudbaar geworden geloof vol dogma's en navenante regelgeving. Kerken en sekten weten deze hunkering alleen naar zichzelf toe te kanaliseren door hun op lange praktijk gebaseerde technieken van beïnvloeding en organisatie. Ondanks tijdelijke successen kan dit niet anders dan een achterhoedegevecht zijn. De religie maakt een onomkeerbare transmutatie mee.

Ondertussen zoekt het seculiere denken volgens welke leefregels we de samenleving kunnen ordenen zonder daarvoor een grondslag te halen in enig geloof. Over welke waarden en leefregels kunnen we het allemaal eens worden, ongeacht de religieuze inzichten en geloofsregels die we er privé op na houden? Enkele oude multireligieuze samenlevingen losten dit probleem reeds op.
Dr. Koenraad Elst (°Leuven 1959) studeerde Sinologie, Indi-Iranistiek en Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Zijn proefschrift over het hindoe-nationalisme maakte als boek enige ophef in India. Hij publiceert in het Engels en het Nederlands over allerlei beladen religio-politieke onderwerpen.

Vrije toegang / vrije bijdrage

Meer over Dr. Koenraad Elst