Kunstgalerij Mens en Natuur

Vrijdag 4 december 2009 om 20 uur

Soefi-muziekavond met het Sufi Ensemble Beh Doust

De kern van dit ensemble wordt gevormd door Anne-Marie van den Bercken: fluit, zang, daf en door Anneloes van Hout: gitaar en zang. Ze worden geassisteerd door een gast daf-of tombak speler. De composities als ook de improvisaties die zij ten gehore brengen zijn gebaseerd op de mystieke ritmes en hun innerlijke vibraties.

Anne-Marie van den Bercken is musicus en componiste. Zij studeerde fluit aan het Conservatorium te Maastricht bij Michel Lefèbvre. Zij is als docente verbonden aan het Centrum van de Kunsten in Eindhoven. Sinds verscheidene jaren studeert zij bij Dr S. Azmayesh de wijsheden van het Soefi pad. In 2003 werd zij door hem geautoriseerd om deze ook uit te dragen via lezingen, workshops en concerten in ondermeer Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden. Zie ook: mysticalrhythms.eu en simorgsufiensemble.com

Anneloes van Hout kreeg haar eerste gitaarlessen van George Nowee, aan het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Van 1998 tot 2003 studeerde ze aan het Brabants Conservatorium, en behaalde daar de diploma’s voor zowel docerend als uitvoerend musicus.

Het Soefisme is geen religie, geen sekte en is niet verbonden aan enige specifieke religie of theologie. Het Soefi pad, het pad van het hart, gaat over een innerlijke transformatie naar uw wezenlijke Zelf. Het stelt het individu in staat om een bron van grenzeloze creativiteit aan te boren, eenheid te realiseren, binnen hemzelf en de rest van de schepping en echte vrijheid en grenzeloze liefde te ervaren.

Dr. Seyed Mostafa Azmayesh, geboren in Iran en al jaren wonende in Parijs, is soefi meester en wetenschapper. Hij introduceert "Het Pad van de Substantiële Evolutie" als een weg die gevolgd kan worden door iedereen en is onafhankelijk van religie, cultuur en ras. Meer informatie: mehraby.be

Toegang: 10,00 euro

Kunstgalerij Mens & Natuur
Maenhoutstraat 75 a in Sint-Martens-Latem.
Openingsuren: donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagnamiddag 14:00 t.e.m. 18:00 uur en op afspraak