Kunstgalerij Mens en Natuur

Romain Witdouck - Filosofische inzichten over Leven en Taal 16 januari 2009 om 20 uur

Onder het veelvoud van opvattingen over het leven en de vele antwoorden op de grote levensvragen, is er een visie die zich baseert op de taal. Bij nadere beschouwing en diepere ontleding blijkt taal immers een verborgen rijkdom te bezitten, die veel verder voert dan het utilistische gebruik als communicatiemiddel. Sedert vele jaren is Romain Witdouck in die zin geboeid en gefascineerd door het oude Hebreeuws en in het bijzonder in de oorspronkelijke bijbelse verhalen. De studie ervan is een dagelijkse bezigheid geworden; geen studie echter als objectieve, niet-betrokken waarnemer. De verdieping in deze materie maakt de mens, die er nog het zintuig voor heeft, gevoelig voor de structuur van de wereld en van het leven zelf.
Hij beseft vooral dat het over zijn eigen leven gaat.

Inkom: 5,00 euro.

g