Kunstgalerij Mens en Natuur

Alphonse D'HEYE impressionist - “Het spel met licht en schaduw” 11 oktober - 30 november 2008

Alphonse D’HEYE (Sint-Martens-Latem, 1955) is een volbloed impressionistisch schilder van bloemrijke tuinen, bomen, weiden en de groene natuur. Hij volgde de opleiding grafische kunsten aan het DBTI te Gent, is autodidact - doch heeft veel geleerd van Latemse kunstschilders bij wie hij destijds vriend aan huis was . . . Hij is een kunstzinnig wereldreiziger en werkt voltijds als kunstenaar te Eede (Zeeuws-Vlaanderen).


De Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Latem door Alphonse D'HEYE.

Een drietal getuigenissen van recensenten, naar aanleiding van één van zijn vele tentoonstellingen, laten een authentieke, gedreven en gevoelige kunstenaar kennen:

“Zijn werk straalt een liefde uit voor de NATUUR , zijn eigen geboortestreek, het land, ...In een harmonisch geheel spelen de wetten van het universum. Hij heeft de wens om een levenslust en schilderkunst te combineren en te laten samenvallen. Hij probeert de speling en trillingen van licht en wolken, water , weiden, tuinen, bomen grijpbaar te maken. Alphonse D'HEYE schildert op vrij klassieke wijze maar met kennis van de olieverftechniek. De dingen krijgen leven door de kleur. Het is de kleur die het licht weergeeft, vasthoudt, vorm geeft. Hij bouwt met precieze, metriculeuze plaatsing van de toetsen.Hij bouwt zijn eigen wereld, streeft niet naar fotografische realiteit.”

Dr. Bedet Simon - Kunsthistorica, mei 1999.

“Geleidelijk gaat Alphonse van het decoratieve weg. Laat hij de siersels om zich heen. Om zich met , ingehouden maar echt treffend kleurgebruik, versoberd en intens te vereenzelvigen met het innerlijke van zijn onderwerpen!”

Jan D’Haese, kunstcriticus, juni 2001.


“De popart en het nieuwe realisme brachten ons naar de installatiekunst, het conceptuele. Deze stromingen overspoelden de kunstmarkt en lieten geen plaats meer voor de ‘tederheid in de kunst’. Het figuratieve en het academisch onderbouwde moest wijken voor het monumentale geweld van een generatie ‘vernieuwende’ kunstenaars. Het nieuwe millennium bracht echter een ommezwaai. Jonge verzamelaars kregen weer oog voor de romantiekers, de symbolisten, expressionisten en impressionisten. Schoonheid en kunde kregen de bovenhand op het speculatieve binnen de kunstwereld. De harmonie binnen de kunst is terug, mede dank zij de impressionistische droomwereld en het blije kleurenpalet van Alphonse D’HEYE.”

Albert-Fernand Haelemeersch, cultuurrecensent, november 2007

Meer over Alphonse D’HEYE op artonline.be

Zie ook Loatemsche Kleppe - jaargang 13 nr.50 - Jubileum nummer.
Zie ook tekst opening door Albert Haelemeersch.
Zie ook tekst opening door Bob Van Hooland.

Boek als leidraad

Alphonse D’Heye brengt binnenkort een didactisch kijk- en doeboek uit waarin hij stap voor stap toont hoe een kunstwerk tot stand komt. Door middel van foto’s en begeleidende commentaar wil hij de kunstliefhebber en de aspirant-kunstschilder op een eenvoudige, vatbare manier tonen hoe je het doek klaarmaakt, de basislijnen schetst en van laag tot laag een kunstwerk opbouwt en afwerkt. Tekst en momentopnames tonen duidelijk en op een verhelderende manier hoe hij tewerk gaat. Tijdens de tentoonstelling kunt u het boek vrijblijvend reserveren bij Galerij Mens & Natuur.
Blogtekst door Julie Haelemeersch


Alphonse D’Heye is nog tot 30 november te kijk bij:
Galerij ‘Mens & Natuur’
Maenhoutstraat 75a
Sint-Martens-Latem.


Open op do-, vrij-, za- en zondag van 14 tot 18 uur.