Kunstgalerij Mens en Natuur

Er bestaat niets zonder licht.

Er bestaat niets zonder licht en als er geen licht is, is er ook geen kleur. Kleur is tot leven gekomen licht. Geen innerlijk licht zonder zonlicht.

Alle grote schilders hebben het licht willen vangen of uitdrukken. Het licht brengt ons in een geestelijke realiteit, in een helder opgaan in het wezen van wat is.

Het zelden bereikte streefdoel van deze schilderkunst betreft het numineuze. Dit zou men kunnen omschrijven als het wonderbare, onuitsprekelijke wezen zelf der werkelijkheid en van het leven. Het is kunst die poogt de grenzen van het mededeelbare te verleggen en steeds verder door te dringen in de geestelijke lagen, die nog in vormen suggereerbaar zijn. Dat brengt met zich mee dat deze kunst van de toeschouwer heel wat inspanning vraagt. Maar wie zich die moeite getroost wordt er voor beloond: er valt van deze kunst te genieten omdat zij in de eerste plaats een uiting is van een zuiver en picturaal gericht kleurgevoel.

Het is een bekijken van de natuur met een gevoel van geestelijke bevrijding zonder daarbij ooit dogmatisch te worden. Dergelijke kunst maakt verfijnde nuances op het doek tastbaar, soms overgaand tot in abstracties opgevoerde natuurimpressies die een innerlijk licht uitstralen.

Rudi Potter | Internationale kunstenaarsgroep Lumen-Numen

www.exto.nl


Reageer (nog niet in werking)

Ga een pagina terug