Kunstgalerij Mens en Natuur

Natuurkunst. What’s in a name?

Soms wordt gezegd : op eigen houtje vervaardigt de natuur ook kunstschatten (die ze laat zien of schenkt aan wie ze ontdekt).
Maar maakt de natuur ook kunst? Of is de natuur gewoon natuur en projecteren we met ons bewustzijn bepaalde cultuurgebonden percepties (van bijvoorbeeld schoonheid, harmonie etc.) op de natuur?
Past in deze context de benaming ’natuurkunst’?

Hoe deze vraagstelling afwegen aan volgende definitie van kunst:
Kunst vertrekt vanuit de kunstenaar en is in de eerste plaats de subjectieve expressie van een mens, los van elke objectieve mening of smaak van anderen. Kunst drukt de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar uit in een scheppende activiteit, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuigelijk waarneembaar (of anderszins voorstelbaar) product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling. Aan de toeschouwer of toehoorder biedt kunst de mogelijkheid om te worden meegenomen uit de dagelijkse realiteit, naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders de mogelijkheid om die dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren. (Wikipedia)


Reageer (nog niet in werking)

Ga een pagina terug