Kunstgalerij Mens en Natuur

Waarom nog realistisch tekenen en schilderen?

De meeste hedendaagse kunstwerken zijn eigenlijk illustraties bij theorieën en bestaan slechts bij de gratie van verbale toelichting, ontleend aan of geïnspireerd op ëën of andere filosofie of religie.
De louter intellectuele creatieve energie, gaat hier niet zozeer naar het kunstwerk zelf, dan wel naar de anticipatieve verdediging ervan en het situeren op een vacant plaatsje in de evolutie van de kunstgeschiedenis.
Het kunstwerk op zich, maakt niet duidelijk wat het uitbeeldt; daar is een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor nodig. Schoonheid is niet langer zalvend doch taboe.

Samen met Marcel Duchamp vinden ze het idee belangrijker dan het visuele product ervan. In plaats van daar moedig tegen te reageren, nemen ze zijn ideeën over, meestal in licht gewijzigde vorm, blijven daar eindeloos mee bezig en krijgen zeeën van ruimte ter beschikking in peperdure gesubsidieerde musea. Hier is geen kunde voor nodig, tenzij wat rationele speculatie en opportunisme.

Apologie: Waarom nog realistisch tekenen en schilderen?
door Maarten Boffé
Website: http://home.scarlet.be/maartenboffe/


Reageer (nog niet in werking)

Ga een pagina terug