Kunstgalerij Mens en Natuur

Ware kunst zet aan tot voelen.

Een niet-egogebonden kunstenaar heeft geen verhouding, geen relatie tot de wereld. Hij geeft slechts weer, reflecteert, als een spiegel.
De Werkelijkheid die zo’n kunstenaar toont omvat zowel het Ene, de Essentie, als de afleiding daarvan, het Duale. (de illusie van afscheiding, van onafhankelijke vormen). De Eenheid klinkt altijd door in zijn werk.
Ware kunst zet niet aan tot denken maar tot voelen.

De "kunstenaar"die de Eenheid in zijn werk uitdrukt, reflecteert als een spiegel de verkramping van het niet-Ene. Hij is slechts een reflectie van het verlangen van elke vorm naar het (verdwijnen in het) Ene, van de universele neiging zich van zichzelf bewust te worden als het Ene.
De ware kunstenaar is een levenskunstenaar die onwetendheid omzet in Bewustzijn.

Azar Baksh (Maarten Jongman)
Ego-Art en ware kunst.
In: Inzicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek, 9 / 2 (mei 2007)


Reageer (nog niet in werking)

Ga een pagina terug