Kunstgalerij Mens en Natuur

Onze filosofie

Galerie Mens & Natuur legt zich toe op alle kunst waarin liefde en respect voor de natuur en de menselijke figuur centraal staan.

Kunst waarin schoonheid, innerlijkheid, authenticiteit voelbaar aanwezig zijn.

De galerie staat voor een positieve benadering van het leven, van de dynamiek die zich in de natuur en onszelf ontplooit.

Kunst is communicatie. Kunst exploreert en bevraagt de innerlijke ruimte van de kunstenaar én van de kijker op een wel heel existentiële wijze.

Authentieke natuurkunst is niet vrijblijvend maar maakt bewust, reikt een universele ervaring aan, vraagt een engagement in eenklank met die schoonheid.

In dat innerlijke proces schuilt échte progressiviteit.

De Galerie wil dat standpunt ook met poëzie, literatuur, muziek en lezingen uitdragen.

We zijn voortdurend in verandering.

Zoveel boeiends is er te beluisteren,

te beleven,

in jezelf, met anderen.

Allen putten we uit de geweldige rijkdom

van de natuur,

van het Universum.

Intens beleven dat we één zijn,

dat we die wondere wereld zelf zijn,

dat we, ontvankelijk, iedere dag

er samen aan werken.

Arnold Eloy

De Galerie verbindt er zich toe haar functie van tussenpersoon tussen kunstenaar en publiek op een integere, coherente en waardige manier uit te oefenen. Zij waarborgt de echtheid van de kunstwerken die zij ter plaatse en via haar website exposeert, promoot en verkoopt.